donderdag 11 april 2013

Deltion plant haar onderwijs in DOP

Deltion heeft zijn eigen planning en roostersysteem ontwikkeld. Naast het draaien van het systeem is de fase van dataverzameling in de organisatie qua cultuuruitdaging een boeiende. De tool zelf bestaat uit drie blokken planning, beheer en logistiek.
producten van DOP: jaartaken, planning, 850 check en formatie.

Wat heeft DOP opgelost? een greep: complexe decentrale spreadsheets, te laat op gang komen van vacatureproces, scheve urenverdelingen in taken over teams (bijvoorbeeld stagebegeleiding)    
Alle brongegevens gaan naar de roosteraar die plant en roostert en signaleert knelpunten en mismatches naar de teamleider. Proces start in maart. Per 4000 deelnemers 2 roosteraars en 1 administratieve ondersteuning 3 FTE.
DOP is inmiddels doorgekoppeld aan salarisadministratie, studentadministratie (KRD) en financiën (formatie).  Naast het rooster levert het systeem dus ook sterke managementinformatie.

contact: Cor Dijks

Geen opmerkingen:

Een reactie posten