woensdag 10 april 2013

Doelmatigheid bij ROC Mondriaan

Presentator Peter Vijverberg licht eerst toe wat doelmatigheid voor deze workshop betreft. Wie iets anders had verwacht mag nog weg. Niemand verlaat echter de kamer.

Mondriaan gaat ervan uit dat je pas over regionale afstemming kunt praten als je weet hoe doelmatig de opleidingen in je eigen portfolio zijn.
Omdat er verschillen definities van doelmatigheid zijn legt Peter eerst uit wat de criteria voor doelmatigheid bij Mondriaan zijn
1 de opleiding voorziet direct of indirect (na doorstroom) in een behoefte op de arbeidsmarkt of in een maatschappelijke behoefte
2 opleiding is uitvoerbaar binnen het beschikbare budget
3 de opleiding voldoet aan de wettelijke kaders en het waarderingskader van de Inspectie

Dan is er nog het criterium van de unieke opleiding in de regio.


Als voorbeeld voor een opleiding die voorziet in een maatschappelijke behoefte wordt de Rioolmedewerker genoemd. (Niemand vraagt zich overigens af onder welk CREBO dat valt.)
De maatschappelijke behoefte in deze opleiding heeft als kenmerk dat deze leerlingen uiteindelijk weer de weg terug naar school vinden.

Doelmatigheid van de opleidingen wordt periodiek (3-5 jaar) onderzocht met een Quick Scan

Mondriaan ontwikkelt een methodiek om een passend opleidingsportfolio aan te bieden. Hierin gaat om de vraag over welke opleidingen moeten worden behouden, welke gesloten en aan welke nieuwe opleidingen behoefte is.
Opleidingen moeten overigens ook passen bij de identiteit van Mondriaan. Hiervoor wordt o.a. een identiteitspel gespeeld

Ten behoeve van deze methodiek zijn 2 instrumenten ontwikkeld: de Quickscan en de Beslisboom.

Met de Quickscan wordt een onderwijsmanager via een aantal vaste stappen bevraagd op de criteria voor doelmatigheid van de betreffende opleiding. De onderwijsmanager hoeft hiervoor geen bewijzen aan te dragen.
Vragen gaan over behoefte, relevantie, betaalbaarheid, organiseerbaarheid etc. bij een negatief antwoord wordt ook bevraagd of het sluiten van de opleiding gevolgen heeft voor andere opleidingen en het totale opleidingsportfolio.

Op grond van deze Quickscan zijn tot nu toe drie opleidingen gesloten bij Mondriaan.

In de groep zijn de meningen over dit instrument wat wisselend. Onduidelijk blijft of de besluiten worden genomen op grond van maatschappelijke en arbeidsmarktrelevantie of op grond van betaalbaarheid, bekostiging. Overigens is men ook van mening dat een Quickscan wel duidelijkheid geeft.
Er worden ook vragen gesteld over het effect van het besluit op langere termijn.

Peter geeft, terecht, aan dat het een instrument is om de discussie te richten. En om de discussie objectief te maken.

Ervaringen met de Quickscan zijn positief. Onderwijsmanagers praten graag over hun opleiding en willen die ook graag aan een scan onderwerpen. De scan geeft snel inzicht. Er zijn 244 opleidingen aan een Quickscan onderworpen in zes weken.

Bij het andere instrument, de Beslisboom, worden soortgelijke vragen gesteld, maar de antwoorden van de onderwijsmanager moeten gestaafd worden met bewijsmateriaal. De Beslisboom is veel tijdsintensiever. Daar zijn pas een paar opleidingen aan onderworpen.

Iedere deelnemer aan de workshop krijgt een exemplaar van de beslisboom en de Quickscan via e-mail toegestuurd. Deze workshop wordt deze dagen nog een keer aangeboden.

de identiteit van ROC Mondriaan in een Wordle.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten