woensdag 10 april 2013

Focus op vakmanschap bij het ROC Leiden

Jenny Evertse, lid van CvB, vertelt over de manier waarop Focus op Vakmanschap vormgegeven wordt binnen ROC Leiden.

Daar hoort een beeld bij van het verleden. De oorsprong van ROC Leiden ligt in een 30-tal scholen met even zoveel directeuren. Met een sturingsfilosofie van decentraal tenzij.
Er lag een actieplan, van goed naar beter, van beter naar best. 'Goed' was op zich nog redelijk beperkt...
Daarbij werd de strategie van het roc gekoppeld aan de technische kant van Focus op Vakmanschap. In die tijd was er nog weinig bekend over de consequenties hiervanvan. Na een eerste presentatie bleef het dan ook doodstil binnen het roc. Eigenlijk, bleek dat men niet goed wist wat er mee moest. Ook emoties kwamen naar boven. Daarbij speelde de decentrale cultuur nog, zorgen werden nauwelijks met elkaar gedeeld.


In een vervolgtraject is een nieuwe sturing geïntroduceerd met de onderwijsmanagers aan zet. Het traject is daarbij geinternaliseerd tot Onze Focus op Vakmanschap.
Daarbij werd ook een managementontwikkeltraject in gezet en is een aantal spelregels afgesproken. Consensus is geen doel op zich, iedereen doet mee op basis van gelijkwaardigheid, het CvB besluit. De kaders worden gevormd door wet- en regelgeving, het feit dat er één ROC Leiden is en het Leids Onderwijs Model.
Deelprojecten hadden betrekking op onderwerpen als examinering, begeleiding, bpv, intake, burgerschap, taal en rekenen, entreeschool, communicatie, enzovoorts.

Het project is vervolgens ingericht met het CvB als opdrachtgever, een programmamanager en de onderwijsmanagers als opdrachtnemer, projectleider van deelprojecten. Directeuren zaten traditioneel in een stuurgroeprol. Die zijn daaruit gehaald en in een supportrol gezet: faciliteren van het proces. In het project zijn experts uit het onderwijs ingezet.
Bij het project is voor een groot deel gestuurd op zachte kpi's (eerlijkheid, betrokkenheid, etc) en enkele harde kpi's waaronder op tijd leveren.

In de projectfasering komen de verschillende stappen goed in beeld: initiatie, analyse, ontwerp, realisatie, nazorg...
In 2012 zijn alle voorbereidingen gedaan om met de nieuwe kwalificatiedossiers aan de slag te kunnen gaan om nieuwe curricula te gaan bouwen.

Onderwijsbedrijfsvoering is nu het thema voor de komende periode. Het gaat dan om het organiseren van maatwerk. Van daaruit gaan drie herontwerpteams aan de slag om te kijken of het model uitvoerbaar is. Datbis tegelijker een ervaringstraject waarbij kennis wordt opgedaan om de rest van het roc te kunnen ondersteunen bij het uitwerken van de curicula.

Lessen voor de toekomst:
. Managers pakken hun rol
. Onbezoldigde inzet (vrijdagmiddag)
. Verantwoordelijkheid laag in de organisatie
. Vrijheid om de opdracht zelf te formuleren
. Scrum
. De projectopbrengsten waren goed
. Kennis delen via meet & greet bijeenkomsten
. Feedback geven door managers onderwijs
. Dilemma's samen en open bespreken
. Gevarieerde samenstelling van de projectgroep

Het traject heeft ook een aantal aandachtspunten opgeleverd
. De rol van buddy, die was bedacht, is niet uit de verf gekomen
. Het spontaan met elkaar in gesprek gaan om raakvlakken tussen de groepen te zoeken gebeurde niet, dat is later 'gerepareerd'.
. Terugkoppeling van de taakgroepen naar de rest van de organisatiemkon beter
. Goed gebruik maken van de vrijheid van de opdrachtformulering leidde af en toe tot een beperkte taakopvatting.

Mooi verhaal dat heel op inzicht geeft in het traject dat een roc doormaakt bij een veranderingstraject dat groter is dan alleen het realiseren van de opdracht Focus op Vakmanschap.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten