woensdag 10 april 2013

Focus op Vakmanschap: Implementatietoets nieuwe kwalificatiedossiers

Het lijkt wel of dit een hot item is in MBO-land. Deelnemers halen stoelen uit de omliggende zalen om het verhaal van Rini Romme van de MBO Raad aan te kunnen horen.

Na een korte introductie en een terugblik op de aanleiding van de herziening van de kwalificatiestructuur gaat Rini in op de actuele stand van zaken.

Een kwalificatiedossier hoort duurzaam te zijn en minstens 10 jaar mee te gaan. Dat past niet in het huidige format. In het nieuwe format moet daar rekening mee worden gehouden. Daarnaast zijn er teveel dossiers. Maar er zijn dossiers die heel veel overlap hebben, maar door verschillende kenniscentra zijn ontwikkeld. Hoe krijg je die gebundeld?
Tegelijkertijd wil het bedrijfsleven graag dat de beroepen herkenbaar blijven.
In de dossiers moeten ook exameneisen worden opgenomen.
Allemaal zaken waarbij rekening gehouden moest worden bij het ontwikkelen van de nieuwe kwalificatiestructuur.

Aan de hand van een fictief dossier "Timmeren" legt Rini het format van het nieuwe kwalificatiedossier uit. Met de nadruk op "FICTIEF".
Vooral bij het onderdeel over keuzedelen is de hele zaal druk aan het schrijven. Daar is kennelijk nog heel veel onduidelijk over. Want hoe plan je die in je programma en hoe doe je dat in de BBL.
En hoe komen de keuzedelen tot stand?
Een keuzedeel wordt aangedragen door de instellingen, i.s.m. het bedrijfsleven, door een format in te vullen en dat format ter vaststelling aan de paritaire commissies aan te bieden.
Als de vragen uit de zaal maatgevend zijn, dan is er nog heel veel onduidelijkheid over deze keuzedelen. En dan vooral over de mogelijkheden die deze keuzedelen kunnen bieden bij de vormgeving van de opleidingen. Misschien de moeite waard om daar nog eens extra aandacht aan te besteden.

Terwijl er gewerkt wordt aan indikking van de kwalificatiestructuur wordt de vernieuwing ook gebruikt om toch nog nieuwe kwalificatiedossiers voor nieuwe opleidingen, te ontwikkelen. Soms terecht, er komen immers ook nieuwe beroepen. Maar soms moet je je afvragen of die nieuwe dossiers wel echt een gat vullen in de huidige structuur.

Nu zijn er 78 dossiers opgeleverd door de kenniscentra (35%-50%). Maar deze dossiers dienen eerst nog te worden getest in een praktijktest. Het laatste deel van deze praktijktest is de Implementatietoets. Een toets door het onderwijs op de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de dossiers. In tegenstelling tot de experimentjaren bij de CGO dossiers wordt deze toets zonder studenten gedaan.
De vorm van deze implementatietoets kan per sector anders zijn. De vragen die uiteindelijk beantwoord moeten worden liggen vast. De organisatie van de implementatietoets is onder hoede van de bedrijfstakgroepen (btg's) van de MBO Raad. Dit zijn de sectorale belangenbehartigers van het onderwijs.

Naarmate Rini met zijn verhaal vordert komen er steeds meer vragen die ook met andere zaken te maken hebben: domeinen, examenprofielen. Alle vragen worden steeds beantwoord met een link naar de nieuwe dossiers.

Vervolgens gaat het verhaal naar de haalbaarheid van het geplande tijdpad. Om meerdere redenen lijkt dat niet haalbaar. De dossiers zijn eigenlijk nog niet af, het wetgevingstraject loopt nog etc.

En dan komt er BREKEND nieuws: In de volgende ledenvergadering van de MBO Raad wordt een voorstel gedaan om een verzoek in te dienen voor uitstel van de invoering van de kwalificatiestructuur naar 2015, bij voorkeur gekoppeld aan uitstel van de invoering van Focus op Vakmanschap.

Deze workshop eindigt met een vragenvuur aan de presentator. Waarschijnlijk omdat Rini gedurende de workshop blijk heeft gegeven van veel kennis van zaken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten