donderdag 11 april 2013

Focus op Vakmanschap maar dan de "I" component.

Deze sessie gaat over de impact van FoV op onze systemen
Er zijn een achttal thema's gedefinieerd.
Hieronder de thema's op een rij en een opsomming van de activiteiten.
Dat is al flinke verzameling geworden. Informatie die uiteraard op de site van saMBO-ICT is terug te vinden. Na de uitleg is de groep in groepjes uiteen gegaan om een aantal van deze thema's verder uit te werken.

Examinering:
Invoering van centrale examinering
Examen logistiek
Aansluiting teruglevering resultaten
Facet gebruiken ook voor andere examens of oefenen

Kwalificatiestructuur:
Sambo neemt de syteemtest voor zijn rekening op basis van triple A gedachtegoed.

Onderwijstijd:
Inrichting van early warning system. We kijken niet meer per jaar, maar per opleiding. De vraag popt natuurlijk onmiddellijk op, wat is eigenlijk onderwijstijd

Studievoortgang:
In en doorstroom monitor en aanmelden inschrijven zijn de items waar men mee aan de slag gaat. Kernprobleem is natuurlijk wat mogen we nu eigenlijk uitwisselen.

Bekostiging:
Veranderingen in de bekostiging, wat heeft dat voor consequenties voor onze systemen.

Benchmark:
Transparantie is natuurlijk het doel. De discussie is nog heel jong en daar is nog geen helder plan. Het is een project van Sion

Macro doelmatigheid:
Hier is de discussie nog niet teneinde. Ideeën gaan uit naar een informatie kubus. Vanuit deze kubus kan dan verder gewerkt worden. Hier kan je mogelijk cijfers vinden die kunnen helpen keuzes te maken. Eigenlijk een tool om uit onze bronsystemen informatie op te halen en te analyseren.

Bedrijfsvoering:
Hier staan activiteiten gepland om mbv professionalisering de beschikbare informatie beter te gebruiken. Roostering wordt hier niet benoemd en dat is bijzonder want onderwijslogistiek is natuurlijk een issue en hoort wellicht thuis onder bedrijfsvoering. Arcus heeft een spreadsheet ontwikkeld die als hulpmiddel kan worden gezien.

Bewustwording:
Uitvoeren van een impactanalyse en een bewustwording campagne naar de instellingen. Hebben we nu alles op een rij en uitgelijnd.

Leveranciers:
Leveranciers informeren over de consequenties van FoV op de door hen geleverde systemen.

Gepresenteerd door:
Paul van Uffelen en Tino de Velde

Geen opmerkingen:

Een reactie posten