donderdag 11 april 2013

FOV, spelen met curriculumontwikkeling

Deltion heeft besloten om vanuit FOV opnieuw het hele curriculum tegen het licht te houden. Een zestal uitspraken worden nu door iedereen gedeeld en vormen de basis om nieuwe curricula te bouwen.
er is een Deltion brede ontwikkelgroep geformeerd. Er zijn ontwikkelgroepen in de sector en deze worden voorbereid op de rol tot herontwerp.
Deltion heeft een tool  (laten ontwikkelen door Educator) ontwikkeld om de ontwikkelgroepen te ondersteunen. Richtpunt is 1 augustus 2015. Tevens wordt uitgegaan van 5 les periodes per jaar. De tool is ontwikkeld in samenwerking met Cinop en heet 'de herontwerp tool'.
Gaat het om een herontwerp of is het een bijstelling?
We beginnen met een korte opdracht omtrent: verkorte opleidingen, intensiveren, entree-opleidingen, COE en nieuwe KD's.


De curriculum tool werkt vanuit 5 stappen
  • visie, kaders en trends
  • organisatie en planning
  • grofmazig ontwerp
  • fijnmazig ontwerp
  • implementatie
De inhoudelijke focus ligt op:
  • nieuwe kd's
  • examinering
  • onderwijskundig model
  • intensiveren en verkorten
De tool levert een kwaliteitsslag en een efficiency slag.
Daarnaast levert het procesmatig een bewustwording van keuzes op. Ook een grofontwerp komt daarbij boven tafel.

Vervolgens gaan we aan de slag met de herontwerptool. Levendige discussies. We praten over het 'nut'. Vooralsnog ligt dat erg op 'handige tool'. Met name afhankelijkheden worden soepel doorgerekend en het direct schuiven met modules/eenheden is zeer handig. Het vervangt voor een deel het 'gedoe' met excell spread sheets. Het ziet er op het eerste gezicht zeer handig uit en gebruiksvriendelijk uit. De kracht is de eenvoud voor de eindgebruiker.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten