donderdag 11 april 2013

Het nieuwe werken bij het ROC van Tilburg

Na een grondige uitleg over de visie werd nadrukkelijk aangegeven dat het nieuwe werken hier niet wordt gezien als 'thuiswerken'. De noodzaak om over te gaan tot het nieuwe werken werd ingestoken vanuit HRM. Sturen inhoudelijk resultaat van het team was de belangrijkste insteek.
Het team van sport en bewegen kenmerkte zich door hardwerkende mensen. Maar gezamenlijke doelen, planning en lesprogramma's ontbraken. Om dit te bereiken werden er teamdoelen gesteld, met heldere kaders en opdrachten die smart werden geformuleerd samen met de medewerkers. Daarin kregen teams veel vrijheid. Het management faciliteert en zorgt voor een goed gebouw, faciliteiten en heldere doelen.
Er wordt een toolkit gemaakt die ook voor andere opleidingen gebruikt kan worden in het ROC.
Dit alles resulteert in een beter digitaal geoutilleerd team, waar met name de communicatie en het gebruik van digitale middelen is toegenomen. Hierdoor is het onderwijs transparanter geworden en werken collega's beter samen.

Wat bijkomend voordeel is, is dat medewerkers veel minder als team vergaderen, maar dat er wel spontaan inhoudelijke netwerken zijn ontstaan die zowel 'life' als digitaal veel communiceren. Hierdoor is het bewaken van de balans tussen prive- en werktijd wel een aandachtspunt geworden.
Het hele plan is gebaseerd op drie pijlers:
Organisatie, technologie en huisvesting. Voor alle drie werden werkgroepen met medewerkers ingericht. Na een inventarisatie van taken, rollen en processen, werden deze vertaald naar any time, any place en any device. Dit alles vertaald naar wat er nodig is in meetbare resultaten.
Belangrijkste opmerking is: Ga uit van het team en zorg voor borging met de plannen van de organisatie.
De belangrijkste resultaten die deze manier van het nieuwe werken tot nu toe heeft opgeleverd zijn:
  • docenten hebben meer plezier in hun werk, het ziekteverzuim is meetbaar gedaald
  • er is meer kennisdeling onderling
  • begeleiding en beoordeling gaat beter, ouders stellen het op prijs dat informatie digitaal beschikbaar is
  • op plaatsen, ook buiten ROC locaties, is nu draadloos werken mogelijk
  • een bijkomend verschijnsel is een digitaal spreekuur voor studenten.
Het streven blijft vanuit het CvB deze proeftuin te delen met andere onderdelen van de organisatie. al met al een zeer stevige en inhoudelijke invulling van het begrip'het nieuwe werken'. Niet gestuurd vanuit de techniek of bezuinigingen, maar vanuit de samenwerking tussen medewerkers en verbetering van het onderwijs. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten