maandag 1 april 2013

Kennisnet en saMBO-ICT

Ook dit jaar zijn saMBO-ICT en Kennisnet weer samen vertegenwoordigd op de conferentie van het CvI. Ze hebben samen een programma opgesteld met een zestal interessante presentaties. Sturen op ict-projecten, Cloud computing in het mbo, Leermaterialen in beweging, Google en digitale leermiddelenketen, Inschrijven- ga digitaal! en Focus op vakmanschap, het zijn allemaal onderwerpen die op dit moment spelen in het veld en waar zowel saMBO-ICT als Kennisnet, ieder vanuit eigen expertise, mee bezig zijn.

Daarnaast heeft Kennisnet speciaal voor deze conferentie een themasite ingericht waar dieper op de verschillende thema's wordt ingegaan. Ga daarvoor naar: mbo.kennisnet.nl/cvi

Geen opmerkingen:

Een reactie posten