vrijdag 5 april 2013

Leergemeenschappen voor de verhoging van onderwijskwaliteit


Dat de kwaliteit van onderwijs voor een groot deel bepaald wordt door docenten is door onderzoek al vaak aangetoond. In het beroepsonderwijs zijn het bovendien vooral teams en niet de individuele docenten, die deze kwaliteit in de hand hebben: teams zijn meer dan de optelsom van de individuele docenten. Niet voor niets wordt in het actieplan "Leraar 2020 - Krachtig beroep!" ook bewust over 'de professionalisering van teams' gesproken in relatie tot het mbo. Aandachtspunten als vakintegratie, integrale opdrachten en team teaching liggen voor de hand voor deze professionaliseringsactiviteiten in het beroepsonderwijs.

Volgens Bart Zandvliet zijn leergemeenschappen een belangrijk middel voor teams om de onderwijskwaliteit op een hoger plan te brengen. Aan de hand van onderzoek doet hij een boekje open over het vormen van leergemeenschappen. Zijn workshop is woensdag 10 april tussen 14:45 en 15:45 bij te wonen.
Leergemeenschappen zijn natuurlijk niet alleen een prima middel om van elkaar te leren. Deze gemeenschappen dienen ook nieuwe kennis op te leveren. 

Onderzoekers Pieters en Voogt hebben eind vorig jaar, op basis van twee onderzoeken geconstateerd dat de ontwikkeling van nieuwe, praktisch bruikbare  kennis gebaat is bij samenwerking tussen praktijkexperts en onderzoekers. Nu is die samenwerking tussen onderzoek en onderwijs al jaren een 'thema' en wordt er ook al jaren gesproken over een kloof tussen onderzoek en onderwijs. Effectieve samenwerking ontstaat volgens Pieters en Voogt vooral bij samenwerking in kennisgemeenschappen (teacher communities) en bij ontwerponderzoek (design based research). Bij dit type onderzoek zijn de praktijkexperts nauw betrokken bij het onderzoek als mede ontwerpers van de oplossing.

Leergemeenschappen binnen een ROC zouden dus partnerschappen kunnen aangaan met onderzoekers om hen te helpen bij relevante en complexe vraagstukken. Mogelijkheden die zich aandienen zijn bijvoorbeeld lectoraten, waarvan er in Nederland vele zijn die zich met diverse onderwijsvraagstukken bezighouden, of bijvoorbeeld de centres of expertise, die we sinds kort kennen. 

In zijn column Penicilline voor het onderwijs geeft Gino Camp, programmaleider onderzoek LOOK, aan dat het onderwijs gebaat is bij praktijkgerichte onderzoekers die "de praktijk vragen welke problemen er spelen en daar onderzoek naar doen met het doel bij te dragen aan de oplossing", maar dat daarnaast het toeval ook wel eens een handje wil helpen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten