woensdag 10 april 2013

Mediawijsheid als vak

Na een keurig getimede start met enkele interessante sprekers  ging de conferentie echt beginnen met de eerste workshop ronde. Daar bezocht ik de workshop van het KW1C met de titel Mediawijsheid als vak. Patrick Koning en Martijn Bos startten met dit filmpje waarin de noodzaak voor een dergelijk vak wel wordt aangetoond.


Op de blog http://lerenontrafeld.nl staat de presentatie die gebruikt is. We startten met een tekenopdracht die ons erop wees dat het nodig is doelmatig en planmatig te werken, een open deur die lang niet altijd wordt gevolgd. Daarvoor hebben ze het ADDIE model gebruikt. De kracht hiervan is dat de evaluatie in het midden staat zodat je voortdurend in het proces bezig bent met het kijken wat er gebeurd is en wat er bijgesteld moet worden. Daarna werden er enkele onderdelen uit het proces verder belicht.

Bij het ontwerp werd gewerkt met de 3C's: content, conduct en content. Een goede uitwerking daarvan voor mediawijsheid werd gevonden op de blog van Margreet vd Berg. Er is ook een match gemaakt met het mediawijzer competentiemodel wat door Kennisnet is gepubliceerd. Het generieke vak levert de student studiepunten op en aan het einde moet in een social media tool een eindproduct worden gemaakt. Vooraf weten de studenten waar ze op beoordeeld worden en wat er aan vragen in het eindproduct moeten worden beantwoord. Een tip van de presentatoren was onder meer dat het tijdens het hele ontwikkelproces belangrijk is je ook aan je ADDIE model te houden en niet bijvoorbeeld te vroeg over te stappen naar een andere fase in het proces.

De lessen worden gedeeld in N@tschool en de opdrachten zijn allemaal inleveropdrachten. Ze zijn opgebouwd volgens een ODAT (Onderwerp, Doel, Aanpak en Tijd) indeling. In de lessen worden diverse webtools en sociale media ingezet zoals Popplet, Socrative, Delicious, FLickr, Slideshare en Glogster. Verder zijn er Powerpoints en lesbrieven gemaakt zodat de docenten het gemakkelijk kunnen implementeren. Met name de docenten Loopbaan en Burgerschap worden in train de trainer trajecten opgeleid om mediawijsheid te geven, maar het zal ook open worden gezet voor andere geïnteresseerde docenten.

Bij de implementatie werd gewerkt aan een balans tussen angst en uitdaging, gebaseerd op het model van Luc Stevens waarin gesteld wordt dat motivatie komt op het moment dat iemand autonomie, competentie en verbondenheid ervaart. De docenten lopen in het traject een paar weken voor op hun studenten en passen toe wat ze zelf eerst hebben geleerd. Het materiaal bleek voor niveau 1 en 2 hier en daar te lastig en dat wordt momenteel aangepast. Vanaf 2013-2014 is het plan om het vak verplicht op te nemen bij Bol 3/4.

Uit evaluaties bleek dat veel studenten zich erg mediawijs vinden, maar dat helemaal niet zijn. Mediavaardig zijn ze wel, maar bijvoorbeeld goed zoeken en vinden hebben ze niet ontwikkeld. Dit in tegenstelling tot de docenten, die meestal niet erg mediavaardig bleken, maar wel aardig mediawijs. In de presentatie worden ook nog de voor- en nadelen van het vak opgesomd die de docenten hebben aangedragen. Studenten reageren wisselend op de inhoud, maar vaak was wel een verandering te zien in hun gedrag.

Er wordt nagedacht over het delen van al het materiaal en de ervaringen en je kan het beste contact opnemen met Patrick of Martijn als je meer wilt weten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten