woensdag 10 april 2013

Onderwijstijd: nu even niet!

Vandaag en morgen nemen we twee dagen de tijd om te praten en na te denken over onderwijs. Conferentietijd is geen onderwijstijd. Tijdens een conferentie zet je de tijd even stil, spoelt even terug of vooruit en neemt de tijd om te reflecteren. Dus praten we wellicht over onderwijstijd en doelmatigheid; meer beschouwend of indringend.

Onze minister heeft aangegeven dat de urennorm, zoals wettelijk voorgeschreven, niet gehanteerd hoeft te worden. Voorwaarde is daarbij dat de kwaliteit van het onderwijs aantoonbaar gegarandeerd blijft.
De nieuwe urennorm geldt voor nieuwe cohorten. Instellingen kunnen, na invoering van het wetsvoorstel, zowel binnen de bol als binnen de bbl onderwijsprogramma’s aanbieden met minder uren dan de wettelijk verplichte norm. In deze gevallen moet de opleiding aantoonbaar van goede kwaliteit zijn. (bron: nieuwsbrief 'Beleidsinformatie Beroepsonderwijs' van de MBO Raad).
Dat is op zich bevreemdend, kijkend naar het wetsvoorstel 'doelmatige leerwegen', maar niet verwonderlijk. Het rapport "Tijd voor kwaliteit Evaluatie van de 850-urennorm in het mbo" uit 2010 liet al zien dat een urennorm geen doorslaggevende factor van belang is voor de kwaliteit van ons onderwijs:
De norm is geschikt als minimumnorm om vast te stellen of een instelling een inspanning levert die de bekostiging rechtvaardigt, maar niet of daarmee voldoende kwalitatief begeleide leertijd onder verantwoordelijkheid van een docent wordt geboden. (...) Als waarborg voor voldoende kwalitatieve begeleide leertijd wordt de norm niet geschikt geacht.
Daarmee wordt de norm teruggebracht tot waar hij voor bestemd was: een norm voor bekostiging en studiefinanciering.

Vervolgens kun je je afvragen hoe je die kwaliteit in beeld brengt als je als team/opleiding bewust afwijkt van de urennorm. Aanwijzingen voor alternatieven zijn te vinden bij Scheerens. Scheerens legt vooral de focus op de opbrengsten en de wijze waarop die tot stand komen. Deze focus sluit wederom prima aan bij het bestuursakkoord voor het MBO waarin nadrukkelijk sprake is van opbrengstgericht werken.
In Amerika zijn drie dominante ontwikkelingen zichtbaar die de kwaliteitsbevordering betreffen. De nadruk ligt op afspraken over leerinhouden ('common core standards'; herkenbaar!), gestandaardiseerde examens ('standardized tests'; herkenbaar!) en de toegevoegde waarde van docenten ('value added evaluation models'; herkenbaar!). De discussie woedt inmiddels hevig.

Naar Amerika kijken is zinvol. Hoewel Nederland wel steeds lonkt naar Finse concepten en modellen, laten we ons nog vaak leiden door Amerikaanse opvattingen, ideeën en praktijken.

The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching has announced that it plans to reconsider the credit hour as it is currently being used in higher education and, at least potentially, propose a new alternative unit of measure to replace it.
Dit citaat uit een bericht op de mailinglijst "Tomorrow's Professor" van Stanford maakt duidelijk dat de variabele onderwijstijd ook in Amerika onder het vergrootglas ligt.

De schrijfster van het bericht, stelt afsluitend het volgende:
And we should definitely not kid ourselves that there are standardized tests already available that can do the job for us. The existing tests fall far short in their capacity to reveal the kinds of educational outcomes that employers look for and that well-educated citizens of a democracy need. Moreover, the result of a standardized test is a very weak indicator of what a student can really do to solve urgent and unscripted problems, such as arise today in the economy and in civil society.
Zij heeft geen vertrouwen in de waarde van gestandaardiseerde examens als alternatief voor het meten van onderwijskwaliteit. Gestandaardiseerde examens geven geen indicatie van de vaardigheden die van beginnende beroepsbeoefenaren worden verwacht. Ze doelt dan vooral op probleemoplossingsvaardigheden.

Wat houdt de 'job that needs to be done' in, als het gaat om de vorderingen en resultaten van studenten?
"... ways to document the quality and level of student achievement using students’ own authentic work" en "... agreement on what twenty-first-century markers of student accomplishment look like."

Een indringende boodschap: herkenbaar!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten