donderdag 11 april 2013

Project focus op standaarden in examinering

Tijdens ronde 1 van de donderdag was ik bij een gezamenlijke sessie van MBO-Diensten, Grafisch Lyceum Utrecht, Alfa-college en MBO Amersfoort over het borgen van de examenkwaliteit door te werken met een digitale procesarchitectuur examinering. De procesarchitectuur is er al een tijdje en intussen wordt gewerkt aan een 2.0 versie van een digitaal instrument waarin je als instelling je eigen examineringsproces kunt vormgeven. Opgehangen aan een algemeen kader kun je eigen details uit bijvoorbeeld je Handboek examinering hierin plaatsen zodat voor iedereen in het proces met 1 klik duidelijk is wat er verwacht wordt en wat er gedaan moet worden.
Het Grafisch Lyceum Utrecht is al aardig ver in het invullen van deze procesarchitectuur voor hun eigen situatie. Per opleiding kan gekeken worden naar KD's, afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is en formats waarmee bijvoorbeeld gewerkt wordt door toetsconstructeurs. Een vooral visuele manier van presenteren zal de doorgaans taaie kost van regelgeving en afspraken voor alle betrokkenen transparanter en begrijpelijker maken. De eerste ervaringen zijn positief, maar er valt ongetwijfeld nog veel te verbeteren in volgende versies. Zo zal voorkomen moeten worden dat iedere instelling weer een heel eigen site moet gaan bouwen rond de basis, wat nu wel bij het Grafisch Lyceum Utrecht is gedaan.

Op de site www.examineringmbo.nl is alle informatie over de procesarchitectuur en andere deelprojecten van de Focus op standaarden in examinering terug te vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten