donderdag 11 april 2013

Sintlucas creatieve ondernemers

Sintlucas creatieve ondernemers, de netwerkschool.
Ruud Rabelink lid cvb
Frank Heezemans programmamanager nws (de netwerkschool=nws)

Bij de opleiding Media zijn geen jaarklassen meer. Er wordt gewerkt in 5 fases. Studenten doorlopen in eigen tempo het traject. Nederlands Engels en rekenen zijn verplicht.
De eerste fase bevat 5 skill modules, vrijstelling is mogelijk. Na de skillmodules is een herkansing mogelijk. Bij een voldoende volgt de volgende fase.
Elke fase heeft zogenaamde turning points, waarbij bekeken wordt of de student verder kan of tijdelijk extra ondersteuning nodig heeft.
Op een gegeven moment wordt een specialisatie richting gekozen.
– hbo
– ondernemen
– werken
Afhankelijk van de keuzes worden projecten gevolgd. Studenten vormen een eigen bureau afhankelijk van de uitstroomrichting.
De missie:
Het beste uit mezelf geven.
Studenten zijn succesvol tijdens en na Sintlucas.
Sintlucas wil een leergemeenschap zijn. Studenten voelen zich er thuis.

Docenten zijn als team bezig met studenten, niet meer met 1 groep.

Kernbegrippen voor beter onderwijs zijn:
 • Groter appel op pro actieve zelf verantwoordelijkheid
 • massa maatwerk voorwaardelijk
 • onderdompelen, just in time
 • co creatie: 21st century skills
 • loopbaanbegeleiding
 • plaats tijd onafhankelijk leren.
Aandachtspunten:
 • regelgeving rondom onderwijstijd
 • beschikbaarheid en kwaliteit van onderwijs materiaal
 • competenties docenten en studenten
 • beschrijving van processen
Een inspirerend en enthousiast verhaal met een mooi voorbeeld van de Netwerkschool.

Daarna hebben we met de zaal gediscussieerd over de volgende stellingen:
 • de beperkende factor voor het onderwijs is de docent, niet de student
 • Op het moment dat een student meer gemotiveerd is wordt er meer geleerd
 • als je in het kader van resultaatverantwoordelijkheid, de docenten van het team de regie geeft, wordt het succes van de studenten tijdens en na de opleiding groter.
Tot slot een Loesje:
Ik wil mijn tijd graag nuttig verspillen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten