woensdag 10 april 2013

Sturen op ICT-projecten - saMBO-ICT/Kennisnet

Leo Bakker, Linda van Rens, Jan Sprenger

We moeten steeds meer doen met minder middelen. Een dagelijks gehoorde kreet. Maar zijn alle ICT-projecten wel zo zinvol? Om dit thema bij de kop te nemen is een Hoe?Zo! boekje gemaakt over Projectportfololiomanagement. Geschreven voor onderwijsmanagers.

Jan Sprenger inventariseert welke problemen mensen in praktijk zelf ervaren. Op gebied van management, ICT of Onderwijs. De belangrijkste conclusie is wat mij betreft dat het geen ICT-projecten genoemd mogen worden. Er zijn haast geen ICT-projecten! Het zijn eigenlijk allemaal onderwijs of organisatieprojecten die vanuit die hoek moeten worden bestuurd.

Linda van Rens stelt dat projecten met een ICT-component op de directietafel horen. Maar Hoe kan het dat ze daar niet liggen? Wie wil er iets veranderen in een organisatie?


Wat heb je nodig:

1) Je moet in elk geval overzicht hebben.
2) een groep het over de projecten heeft, met een visie op wat je met ict wilt bereiken.
3) budgetverantwoordelijkheid bij die groep.
4) gezamenlijke it-uitgangspunten
5) maak een businesscase en gebruik hem gedurende het project, en: (tip van Frans van Neerbos) oogst de baten, dat wil zeggen, besparingen ook daadwerkelijk in budgetten verwerken.

Te veel om in een uur te behandelen. Gelukkig kun je het Hoe?Zo! Boekje en de site over informatiemanagement erop naslaan. Haal het op bij ruimte 2.005 of digitaal.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten