woensdag 10 april 2013

Talenonderwijs ingevoerd: hoe nu verder?

Ad Blonk en Kees den Bok van het Hoornbeeck College leidden een workshop over het talenonderwijs op hun instelling. Ze vertelden over hun ambities voor het taal en rekenonderwijs, de sturing en borging, hoe ze draagvlak creëerden en de trajecten met taalcoaches en taalkaarten. Het Hoornbeeck heeft te maken met een beperkte groep van aanleverende scholen, waardoor de toelevering wordt vergemakkelijkt. De ontwikkeling van bijv. het taalonderwijs wordt centraal ontwikkeld en decentraal uitgevoerd.

De ambities zijn niet anders dan de meeste mbo instellingen zullen hebben:
- competente taalgebruikers
- sectoroverstijgend talenonderwijs
- stimulerend talenonderwijs
- flexibiliteit
- taalbewuste teams

Er is binnen alle lagen van de organisatie een grote betrokkenheid bij het taalonderwijs. Onder de directie hangt een Commissie Taalbeleid, waarin vertegenwoordigers vanuit elk sector management en ook de taalcoaches zitten. Hierdoor ontstaan meteen discussies tussen de inhoudelijke experts en het management. Er is een centraal taalbeleidsplan geschreven waarin punten zijn uitgewerkt zoals toetsingscriteria, de doorgaande leerlijn, remedial teaching en flexibilisering. Dit taalbeleidsplan wordt dan op de diverse vestigingen verder vormgegeven. Bij de intake wordt op enkele locaties een instaptoets afgenomen zodat bij aanvang van de opleiding meteen RT modules op maat kan worden gegeven als iemand onder de maat scoort. Dit wordt apart en sectoroverstijgend ingeroosterd en gecombineerd met RT of verdieping voor andere vakgebieden.

Het formuleren van opdrachten wordt centraal gedaan en de uitwerking wordt gedaan door de belangstellenden die zich daarvoor aanmelden. Er zijn 2 platforms gestart waar voor Nederlands of Moderne Vreemde Talen collega's samenkomen. De taalcoaches Nederlands (0,2fte per locatie) vervullen een sleutelpositie. Hij/zij borgt de communicatie tussen taaldocenten en de teams, ondersteunt vak- en taaldocenten bij het vormgeven van "talige" aspecten van hun lessen en zorgt ervoor dat deze dezelfde aanpak hanteren (het werken met taalkaarten). De taalcoach is verder op de hoogte van wet- en regelgeving, hij/zij evalueert het taalonderwijs en doet voorstellen om dit bij te stellen en is het aanspreekpunt voor allerlei taalvraagstukken. Er zijn plannen om ook taalcoaches Engels aan te stellen.

Het sleutelinstrument dat is gebruikt om bijvoorbeeld alle criteria bij zowel studenten als docenten bekend te maken, feedback eenduidig te organiseren en het taalbewustzijn bij teams te vergroten is de taalkaart (studentenversie, pdf). Dit is in samenwerking met Cinop ontwikkeld. Er is een mooie reader ontwikkeld waarin per domein beschreven staat wat eronder valt, hoe je dat aanpakt voor, tijdens en na de taak en hoe je dat bijvoorbeeld zelf kan evalueren. Alleen al het investeren in het maken van deze taaltaken heeft ervoor gezorgd dat de docenten Nederlands het gevoel kregen dat hun vak serieus wordt genomen. De reader wordt ook in de ontwikkelgroepen voor het beroepsgerichte deel van de opleidingen gepresenteerd. Mocht je dit als mbo instelling ook willen gaan gebruiken, neem dan contact op met Ad Blonk. Het ontstaansproces is alleen wel een waardevol proces om met je instelling te doorlopen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten