woensdag 3 april 2013

Talentontwikkeling en HR++

Organisaties in Nederland zoeken op dit moment naar mogelijkheden om op personele kosten te besparen en tegelijkertijd meer te investeren in de toegevoegde waarde van individuele medewerkers.
Een samenvatting van RAET, gebaseerd op de eigen en zojuist verschenen Raet HR Benchmark 2012 – 2013

En wat zijn de dominante thema's in de wereld van HR?
In volgorde van oplopende aantrekkingskracht: flexibilisering, duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning. Opleiden en ontwikkelen delen de vierde plaats met de reductie van personeelskosten. Tot zover weinig nieuws. Enige spanning brengt nummer 1: het werven van talent.
Investeren in de toegevoegde waarde van medewerkers betekent niet alleen opleiden maar vooral ruimte geven voor talentontwikkeling. HR ++ betekent inzetten op het binden en boeien van talent op een duurzame wijze.
Als we brede functies definiëren, of nog beter functiehuizen, op basis van rollen die nodig zijn om de zaak draaiende te houden, werken we stevig aan flexibiliteit. Rollen bieden uiteindelijk meer flexibiliteit dan taakgerichte functies. (...) flexibiliteit die een organisatie biedt om die talenten periodiek op verschillende plekken in te zetten.
Dit concludeert de schrijver van het artikel op Managementsite.nl. 

Talenten voor een rol in het onderwijs boeien en aan het onderwijs binden, is een wezenlijk vraagstuk voor de komende jaren, gelet op de vergrijzing. Wat betekenen professionaliseren en ontwikkelen met betrekking tot dit vraagstuk? Welke instrumenten kunnen hierbij zinvol worden ingezet? Is er eventueel meer nodig om inductie te bevorderen als blijkt dat veel beginnende leraren binnen twee jaar al weer 'vertrekken'? 

Als je geïnteresseerd bent in deze problematiek, biedt de programmalijn 'Human Resource Management' vast interessante workshops.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten