woensdag 10 april 2013

Visualisaties t.b.v. beeld- en besluitvorming


Veel presentaties die we vandaag en morgen voorgeschoteld krijgen, gemaakt met powerpoint of prezi, hebben tot doel een verhaal te vertellen en ook te overtuigen. Als je een workshop verzorgt, wil je graag het belang van ontwikkelingen, de waarde van heldere keuzes en de kracht van samenwerking benadrukken. Naast andere zaken natuurlijk. De presentatie of pitch zou een willekeurig publiek, bestaande uit managers moeten inspireren, enthousiasmeren en als het even kan overtuigen.

Op basis van onderzoek (Wetzels, 2009) is duidelijk geworden, dat het werken met plaatjes een bepaald kennisniveau veronderstelt. Plaatjes maken het mogelijk voorkennis te activeren. ‘Interactieve’ visualisaties kunnen bovendien het begrip, de acceptatie en uiteindelijk de (daad)kracht t.a.v. de uitvoering van de besluitvorming positief kunnen beïnvloeden. Het zijn vaak bestuurders/managers die een organisatieverandering aan de medewerkers moeten kunnen uitleggen en daarmee draagvlak creëren.
Visual Thinking is daarbij een krachtig, communicatief hulpmiddel. Zoals bij het werken met het steeds populairder Business Model Canvas. Een model dat ook gebruikt kan worden voor het ontwerpen van goed onderwijs.
Begrippen als systeem, architectuur en bedrijfsmodel maken vaak onderdeel uit van de dialoog die zich ontspint rond organisatieontwikkeling en innovatie. Een aansprekend voorbeeld van visualisatie is de manier waarop Joël de Bruijn de herziening van de kwalificatiestructuur heeft verbonden met de inzichten in architectuur die het Triple A traject ons hebben opgeleverd.
Impactanalyse Herziening Kwalificatiestructuur

Hoe komt Triple A nu van pas? Het ondersteunt verandering (in dit geval naar een andere kwalificatiestructuur). Doordat het een overzicht biedt van de processen en dat helpt bij de aanpak van de analyse. Van elk proces uit het Triple A model, wordt bekeken wat de oorzaak en aard van de verandering is, welke oplossingsrichting er mogelijk is en de systeemimplicaties.
Volgens Joël zijn de voordelen:
  • Minder kans op blinde vlekken: zolang de referentiearchitectuur zelf ‘alles’ afdekt, vergeet je in de analyse niets.
  • Visuele ondersteuning: doordat in het procesmodel getekend kan worden waar de veranderingen plaatsvinden. Dit helpt weer dialoog. In het procesmodel worden de veranderingen genummerd. Per verandering wordt bovenstaande analyse uitgevoerd.
Meer informatie is te vinden op de site van saMBO-ICT.


Visualisaties kunnen nauwkeurig én tijdig én relevant én efficiënt én rendabel zijn. Maar volgens Wokke lukt dat niet in de 2D-wereld van het papier. De toekomst ligt volgens hem in dynamische, on-the-fly rendering van modellen en visualisaties op basis van Big Data.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten