donderdag 11 april 2013

Wat heeft Google te maken met de digitale leermiddelenketen?

Google staat synoniem voor zoeken op internet. Het eenvoudig zoeken heeft een transformatie te weeg gebracht, in hoe we omgaan met digitale content. Kunnen we dit ook herkennen in de manier waar wij in het onderwijs omgaan met onze content? Kennisnet heeft het onderzocht.

In de traditionele keten van uitgever naar school is de leerling een partij de buiten spel staat. Eigenlijk een vreemde zaak, als je bedenkt dat juist zij de belangrijkste gebruiker zijn van deze content.
Kenmerkend voor content op internet is het kunnen aanschaffen van delen van de complete product, zoals een album of een boek. Via iTunes kun je losse nummer aanschaffen, voor een klein bedrag. Deze methode van verkoop zullen we mogelijk ook gaan zien in onderwijsmethodes.
Dit effect noemen we modularisatie. Een ander verschijnsel is de ontketening, waarbij iemand een idee kan hebben voor een mooie app en deze, zonder tussenkomt van bijvoorbeeld een softwarehuis, direct in de AppStore kan zetten. Of er tien worden verkocht, of een miljoen, maakt dan niet meer uit.

Wat belangrijk is, is de relevantie van wat je krijgt aangeboden. We willen leerlingen op maat bedienen. Dat betekent dat de content die de leerling krijgt aangeboden, voor hem of haar relevant is. Dat is niet iets dat wij zelf moeten bedenken. Juist door op een slimme manier te kijken naar het gedrag van een leerling, kun je werkelijk op maat de resultaten aanleveren. Eigenlijk precies zo als Google dat doet, met de getoonde gepersonaliseerde zoekresultaten.

Tijdens het leren wordt data verzameld. Door deze slim te analyseren, kun je veel te weten komen over de behoeften van de leerling. Op basis van die analyse kun je vraag en aanbod zo optimaal mogelijk op elkaar afstemmen. Dit proces wordt Learning Analytics genoemd.

Uiteraard is het nog niet zo ver dat de leerling het perfecte, op zijn of haar behoefte afgestemde materiaal krijgt aangeboden. Er zijn discussies over privacy en de vraag wie eigenaar is van de content. Maar de eerste tekenen van deze beweging zijn zeker te zien.

Michael van Wetering, Kennisnet. Zie ook dit bericht op mbo.kennisnet.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten